Regels

 • Tijdens de trainingen, wedstrijden etc. dient beoefenaar een schone en verzorgde tobok (pak) te dragen, met een bij dragers graduatie behorende Tti (band) d.w.z.in de door Nationale Bond aangegeven kleuren.
 • De Tti (band)dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt.
 • Op de tobok (pak) dienen zich geen andere kenteken/ emblemen te bevinden, dan die op Sin Moo Hapkido duiden.
 • Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voetenschoon en kort, zodat men elkaar hiermede niet kan verwonden.
 • Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
 • Geen sieraden, zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de trainingen.
 • Snoep etc.is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan te gebruiken.
 • Het betreden van de Dojang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden.
 • De trainingen onderbreken of de Dojang verlaten, zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is net toegestaan.
 • Men dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen zich correct te verontschuldigen.
 • Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld bij uitrusten of naar uitleg van de leraar te luisteren, zal men dit doen volgens de regels, d.w.z. op de voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of anders staande, zonder ergens tegenaan te leunen.
 • Tijdens de oefeningen of gevechten mag niet worden gesproken in de Dojang, opdat men met de grootste mogelijke concentratie te werk kan gaan.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of ten goede naam en eer van het Sin Moo Hapkido in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de Sin Moo Hapkido school /vereniging worden ontzegt..
 • De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.